: +7 (7172) 72 77 02
: +7 (727) 35 05 911
!
         

/ VIRIDE NITENS

 / VIRIDE NITENS
    142
!
:
:
: - . /. . 1 % .-. 25 / 1 .
: 53363
: Slayback Pharma LLC
:
/

/

/ / VIRIDE NITENS

.

, ; ; .

. .

.

.

, .


- -, , / VIRIDE NITENS , .
- , , .:

. /. - / 4 50 , . / 10 .
Fresenius Kabi Deutschland

    169502
!
- 1%, . 20 / 1 .

    243
!
- . 1 % . 15 / 1 .

    220
!
- . /. . 1 % .-. 15 / 1 .

    221
!
- . /. . 1 % . 20 / 1 .

!
- . /. . 1 % . 10 / 1 .
""

!
- . /. . 1 % .-. 20 / 1 .
""

!
- . /. . 1 % . 10 / 1 .

    154
!
- . /. . 1 % . 20 / 1 .

    275
!
- . /. . 1 % .-. 25 / 1 .
Slayback Pharma LLC

    142
!
- . /. . 1 % . 10 / 1 .

!
- . /. . 1 % .-. 10 / 1 .

!
- . /. . 1 % . . 3 / 1 .

!
, .
, , .
, ,

31 2021
...
13 2021
specpredlozhenie
 / PIPERACILLIN Fresenius
/ PIPERACILLIN Fresenius
. /. - / 4 50 , . / 10 .
    169502
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- 1%, . 20 / 1 .
    243
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . 1 % . 15 / 1 .
    220
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % .-. 15 / 1 .
    221
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % . 20 / 1 .
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % . 10 / 1 .
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % .-. 20 / 1 .
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % . 10 / 1 .
    154
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % . 20 / 1 .
    275
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % .-. 25 / 1 .
    142
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % . 10 / 1 .
 / VIRIDE NITENS
/ VIRIDE NITENS
- . /. . 1 % .-. 10 / 1 .
 -FLOMED / BRILLIANTOVIY ZELENIY-FLOMED
-FLOMED / BRILLIANTOVIY ZELENIY-FLOMED
- . /. . 1 % . . 3 / 1 .