: +7 (7172) 72 77 02
: +7 (727) 35 05 911
:)
       
 () / SODIUM CHLORIDE
() / SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 5 / 10 .
    250
 () / SODIUM CHLORIDE
() / SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 10 / 10 .
    349
 () / SODIUM CHLORIDE
() / SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 2 / 10 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 400 / 1 .
    286
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 500 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 200 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % . 5 / 10 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 400 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 250 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 250 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 250 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 500 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 500 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 500 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 200 / 1 .
    253
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 400 / 1 .
    333
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 100 / 1 .
    196
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 200 / 1 .
    197
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 250 / 1 .
    232
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 400 / 1 .
    245
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % . / 200 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 200 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % 400 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 200 / 1 .
    217
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 100 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- . 0,9 % . / 400 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 100 / 1 .
 / SODIUM CHLORIDE
/ SODIUM CHLORIDE
- /. 0,9 % 500 / 1 .
 - / NATRIYA HLORID-DARNITSA
- / NATRIYA HLORID-DARNITSA
- /. 0,9 % . 5 / 10 .
    290
  0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
- /. 0,9 % 200 / 1 .
  0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
- . 0,9 % 200 / 1 .
    241
  0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
- . 0,9 % 400 / 1 .
    310
  0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
0,9% / NATRIYA HLORIDA RASTVOR 0,9%
- . 0,9 % 100 / 1 .
    250
 / SALIN
/ SALIN
. 0,65 % . 30 / 1 .

() / SODIUM CHLORIDE

 () / SODIUM CHLORIDE
    250
!
:
:
: - /. 0,9 % . 5 / 10 .
: 21248
: (, )
:
/

/

/ () / SODIUM CHLORIDE

, . . / . .

: . . . : - : ; ( , , ; , , ). : ( ).

/, / , , , . /, - 3 / /. / 10-30 . , , / 100 . .

, , , .

: , , , , , , , , , , , , , , , , , . .

, . , , . / /. . 38.

, +18 +25


- -, , () / SODIUM CHLORIDE , .
, , .:

- /. 0,9 % . 5 / 10 .

    250
!
- /. 0,9 % . 10 / 10 .

    349
!
- /. 0,9 % . 2 / 10 .

!
- /. 0,9 % . 400 / 1 .

    286
!
- /. 0,9 % . 500 / 1 .
Hemofarm

!
- /. 0,9 % . 200 / 1 .

!
- /. 0,9 % . 5 / 10 .

!
- . 0,9 % 400 / 1 .

!
- /. 0,9 % 250 / 1 .

!
- /. 0,9 % 250 / 1 .

!
- /. 0,9 % 250 / 1 .

!
- /. 0,9 % 500 / 1 .

!
- /. 0,9 % 500 / 1 .

!
- /. 0,9 % 500 / 1 .

!
- /. 0,9 % 200 / 1 .
-

    253
!
- /. 0,9 % 400 / 1 .
-

    333
!
- . 0,9 % 100 / 1 .

    196
!
- . 0,9 % 200 / 1 .

    197
!
- . 0,9 % 250 / 1 .

    232
!
- . 0,9 % 400 / 1 .

    245
!
- . 0,9 % . / 200 / 1 .

!
- . 0,9 % 200 / 1 .

!
- . 0,9 % 400 / 1 .

!
- /. 0,9 % 200 / 1 .
-

    217
!
- /. 0,9 % 100 / 1 .

!
- . 0,9 % . / 400 / 1 .

!
- /. 0,9 % 100 / 1 .
-

!
- /. 0,9 % 500 / 1 .
-

!
- /. 0,9 % . 5 / 10 .

    290
!
- /. 0,9 % 200 / 1 .
-

!
- . 0,9 % 200 / 1 .

    241
!
- . 0,9 % 400 / 1 .

    310
!
- . 0,9 % 100 / 1 .

    250
!
. 0,65 % . 30 / 1 .
Sagmel

!
, .
, , .
, ,

05 2017
28 2017
.