: +7 (7172) 72 77 02
: +7 (727) 35 05 911
:)
         

/ VASTATIN

 / VASTATIN
    --
!
:
:
: . /. 20 / 30 .
: 63791
: Genepharm ()
:
/

/

/ / VASTATIN

/


- -, , / VASTATIN , .
- , , .:

. 20 / 28 .
Berlin-Chemie/Menarini Group

!
. / 20 . . . / 30 .

    1544
!
. / 40 . . . / 30 .

    2767
!
. 30 / 7 .
Otsuka Pharmaceutical

    138472
!
., . /, 250 / 60 .
UCB Pharma

    1422
!
., . /, 500 / 30 .
UCB Pharma

    26065
!
- /. 100 / . 5 / 5 .
G.L. Pharma

    8258
!
. 300 / 100 .
Gerot Pharmazeutika

!
. 0,625 / 100 .
Ranbaxy

    5412
!
. / 50 .
Biosyn Arzneimittel GmbX

    19341
!
- / . 10 , . / 10 .
Biosyn Arzneimittel GmbX

    51406
!
: 5 / 30 .

    16648
!
. /. 20 / 30 .
Alkaloid

    1285
!
. /. 40 / 30 .
Alkaloid

    2562
!
. / 10 / 28 .
Berlin-Chemie/Menarini Group

!
. / 40 / 28 .
Berlin-Chemie/Menarini Group

!
. /. 40 / 14 .
KRKA

!
. /. 40 / 28 .
KRKA

    2611
!
. /. 10 / 14 .
KRKA

!
. /. 10 / 28 .
KRKA

    4957
!
. /. 20 / 14 .
KRKA

!
. /. 20 / 28 .
KRKA

    1305
!
. / 10 . . . / 30 .

    835
!
. /. 20 / 30 .
Genepharm

!
. / 10 / 28 .
Merck

!
. / 20 / 28 .
Merck

    7692
!
. / 40 / 14 .
Merck

!
. 40 / 28 .
Merck

    735
!
. / 10 / 50 .
USV Limited

!
. / 20 / 50 .
USV Limited

!
. / 10 . . . / 20 .

!
. /. 30 / 30 .
Sandoz

!
. /. 40 / 30 .
Sandoz

!
. /. 10 / 20 .
Hemofarm

!
. /. 20 / 20 .
Hemofarm

!
. /. 40 / 30 .
Alkaloid

!
. / 10 / 30 .
Pharma International

!
. / 20 / 30 .
Pharma International

!
. / 10 / 30 .

!
. / 20 / 30 .

!
. / 40 / 30 .

!
. / 20 . / 28 .
IVAX Pharmaceuticals

!
. / 10 . / 28 .
IVAX Pharmaceuticals

!
, .
, , .
, ,

04 2019
22 2018
specpredlozhenie
 () / VABADIN
() / VABADIN
. 20 / 28 .
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
. / 20 . . . / 30 .
    1544
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
. / 40 . . . / 30 .
    2767
 () / JINARC (Tolvaptan)
() / JINARC (Tolvaptan)
. 30 / 7 .
    138472
 () / KEPPRA (levetiracetam)
() / KEPPRA (levetiracetam)
., . /, 250 / 60 .
    1422
 () / KEPPRA (levetiracetam)
() / KEPPRA (levetiracetam)
., . /, 500 / 30 .
    26065
 ( ) / CONVULEX (valproic acid)
( ) / CONVULEX (valproic acid)
- /. 100 / . 5 / 5 .
    8258
 ( ) / CONVULEX (valproic acid)
( ) / CONVULEX (valproic acid)
. 300 / 100 .
,    / REVITAL GARLIC PEARLS
, / REVITAL GARLIC PEARLS
. 0,625 / 100 .
    5412
 RP ( ) / SELENASA, SELENASE RP (sodium selenite)
RP ( ) / SELENASA, SELENASE RP (sodium selenite)
. / 50 .
    19341
  ( ) / SELENASA, SELENASE T (sodium selenite)
( ) / SELENASA, SELENASE T (sodium selenite)
- / . 10 , . / 10 .
    51406
 / SPEROTON
/ SPEROTON
: 5 / 30 .
    16648
 / ALLESTA
/ ALLESTA
. /. 20 / 30 .
    1285
 / ALLESTA
/ ALLESTA
. /. 40 / 30 .
    2562
 () / VABADIN
() / VABADIN
. / 10 / 28 .
 () / VABADIN
() / VABADIN
. / 40 / 28 .
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 40 / 14 .
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 40 / 28 .
    2611
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 10 / 14 .
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 10 / 28 .
    4957
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 20 / 14 .
 / VASILIP
/ VASILIP
. /. 20 / 28 .
    1305
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
- () / VASOSTAT-ZDOROVYE (simvastatinum)
. / 10 . . . / 30 .
    835
 / VASTATIN
/ VASTATIN
. /. 20 / 30 .
 / ZOKOR
/ ZOKOR
. / 10 / 28 .
 / ZOKOR
/ ZOKOR
. / 20 / 28 .
    7692
  / ZOKOR FORTE
/ ZOKOR FORTE
. / 40 / 14 .
  / ZOKOR FORTE
/ ZOKOR FORTE
. 40 / 28 .
    735
 / ZOSTA
/ ZOSTA
. / 10 / 50 .
 / ZOSTA
/ ZOSTA
. / 20 / 50 .
- / SIMVAKOR-DARNITSA
- / SIMVAKOR-DARNITSA
. / 10 . . . / 20 .
 () / SIMVASANDOZ
() / SIMVASANDOZ
. /. 30 / 30 .
 () / SIMVASANDOZ
() / SIMVASANDOZ
. /. 40 / 30 .
 / SIMVASTAT
/ SIMVASTAT
. /. 10 / 20 .
 / SIMVASTAT
/ SIMVASTAT
. /. 20 / 20 .
  / SIMVASTATIN ALKALOID
/ SIMVASTATIN ALKALOID
. /. 40 / 30 .
 / SIMVATIN
/ SIMVATIN
. / 10 / 30 .
 / SIMVATIN
/ SIMVATIN
. / 20 / 30 .
 / SIMVOSTAT
/ SIMVOSTAT
. / 10 / 30 .
 / SIMVOSTAT
/ SIMVOSTAT
. / 20 / 30 .
 / SIMVOSTAT
/ SIMVOSTAT
. / 40 / 30 .
 () / SIMGAL
() / SIMGAL
. / 20 . / 28 .
 / SIMGAL
/ SIMGAL
. / 10 . / 28 .